wrapper

Biztanleen erroldan ofiziozko baja jakinaraztea

AZPEITIKO UDALA
Iragarkia

Alkatetza honek behean adierazten diren pertsonei dagokien helbidean ofiziozko baja emango diola jakinarazten da, 10 eguneko epearen barruan Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarki hau azaldu ezkeroztik, gaur egungo helbide edo udala zein den adierazten ez badio Azpeitiko Udalari. Hau guztia, Toki Erakundeen Populazioari eta Mugaketari buruzko Erregelamenduaren 72. artikuluaren arabera

Albistea