wrapper

Azpeitiko Udaleko eta bere Erakunde Autonomiadunetako lanpostuen zerrenda

AZPEITIKO UDALA
Iragarkia

Udalbatzak 2018ko abenduaren 4an egindako bilkuran, Azpeitiko Udaleko eta bere Erakunde Autonomiadunetako lanpostuen Zerrenda onartu zuen.

Akordio hori hartu ondoren, bere edukina Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Azpeitiko Udalaren web orrian argitaratu zen 2019ko maiatzean.

Beharrezkoak ziren zuzenketak egin ondoren, bere edukia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Azpeitiko Udalaren web orrian argitaratuko da.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 74. artikuluak xedatutakoa betez, guztiek honen berri izan dezaten argitaratzen da.

Honekin batera,

Lanpostuen zerrenda 30. zenbakia duen Udaltzaingo Sarjentuaren postua, Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992ko legera eguneratzeko beharrezkoak diren aldaketak onartu dira 2019ko urriaren 1ean ospatutako Udalbatzak.  

Azpeitian, 2019ko urriaren 16an.- Alkateak.- Nagore Alkorta Elorza

Iragarkia

Lanpostuen zerrenda

Udaltzaingo Sarjentuaren aldaketa