wrapper

Azpeitiko Garmendipe kalea 8an, Pub jarduera bat ezartzeko eskaera

Jendearentzako argibideak
Sailkatutako jarduera ezartzeko eskaera, Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko lege orokorraren arabera tramitatu behar dena.

Eskatzailea: Aitor Araneta Chapartegi

Jarduera nagusia: Pub jarduera bat

Lekua: Azpeitiko Garmendipe kalea, 8an

Aipatu Legeko 58 atalaren arabera, herritarrak jakinaren gainean jartzeko epe bat zabalduko da, jarduera hori dela-eta beren burua eragindakotzat jotzen duten guztiek egokiak diren oharrak egin ahal ditzaten. Espedientea hamabost laneguneko epean egongo da ikusgai Udaleko Idazkaritzan bulego orduetan. Epe berean erreklamazioak ere aurkeztu ahal izango dira Erregistro Nagusian.

Azpeitia, 2019ko uztailaren 23a
ALKATEAK.- Nagore Alkorta Elorza

Albistea