wrapper

MENDIARAZ S.L.- Jarduera ezartzeko eskaera Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko lege orokorraren arabera tramitatu behar dena

Jendearentzako argibideak

Jarduera ezartzeko eskaera Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko lege orokorraren arabera tramitatu behar dena.

Eskatzailea: MENDIARAZ, S.L.

Jarduera nagusia: Galdaragintza eta laser bidez mozteko jarduera industriala.

Lekua: Azpeitiko Amue kalea, 7

Aipatu Legeko 58 atalaren arabera, herritarrak jakinaren gainean jartzeko epe bat zabalduko da, jarduera hori dela-eta beren burua eragindakotzat jotzen duten guztiek egokiak diren oharrak egin ahal ditzaten. Espedientea hamabost laneguneko epean egongo da ikusgai Udaleko Idazkaritzan bulego orduetan. Epe berean erreklamazioak ere aurkeztu ahal izango dira Erregistro Nagusian.

Azpeitia, 2019ko uztailaren 12a.- ALKATEAK.-Nagore Alkorta Elorza

Albistea