wrapper

Emakumeen txokoko eskaintzarako esku orriaren diseinuaren lehiaketa

AZPEITIKO UDALA
EMAKUMEEN TXOKOKO ESKAINTZARAKO ESKU ORRIAREN DISEINUAREN LEHIAKETA.

Lehiaketaren oinarri bereziak eta prozeduraren hasieraren onarpena: Alkatetzak 2019ko ekainaren 4an emandako Ebazpena.

Lehiaketaren helburua, pertsona partehartzailea, eta saria emateko prozedura oinarrietan arautzen da.

Era berean, adierazten da eskaerak aurkezteko epea.

Azpeitian, 2019ko ekainaren 4an.- Alkateak.- Eneko Etxeberria Bereziartua..

Deialdia