wrapper

Azpeitiko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak elkarrekin zuten hitzarmenaren indarraldia (zuzenean zerbitzua) amaitutzat eman da berria sinatu arte

AZPEITIKO UDALA
Iragarkia

Azpeitiko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluaren babesean, hitzarmen bat sinatu zuten Euskal Autonomia Erkidegoko administraziori zuzendutako idazkiak udal erregistroan aurkezteko.

Honen bitartez jakinarazi nahi da hitzarmenaren indarraldia 2019ko ekainaren 7an amaitu dela, eta beraz, 2019ko ekainaren 8tik hasita hitzarmenak bere ondorioak sortzeari utzi diola.

Albistea