wrapper

K1 EKOPAISAIA S.L.L.- Behin behineko obra eta erabileraren tramitazioa: aparkalekua duen lorazaintza eta paisajismo jarduera

AZPEITIKO UDALA
Jendeaurreko informazio iragarkia

K1 EKOPAISAIA S.L.L.k Azpeitiko Plangintza Orokorraren baitan "Zapatari" 36. HE Hirigintza eremuko lursail batean (Urrestilla bidea z/g) lorazaintza eta paisajismoari zuzendutako zentro komertzialerako eta aparkalekua egokitzeko egindako obra eta behin behineko erabilera eskaera ikusita, eta Eusko Legebiltzarreko ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintzako 2/2006 Legearen 37. artikuluaren arabera, eskakizun hori jendeaurrean jarriko da 20 eguneko epean, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta www.azpeitia.eus udal webgunean argitaratzen denetik, eta epe horren barruan beharrezkoak diren alegazio eta erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira.

Expediente hau, Azpeitiko Udalaren Idazkaritza Sailaren bulegoetan ikuskatu daiteke, astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 15:00ra.

Azpeitian, 2019ko ekainaren 4an.
Alkateak.- Eneko Etxeberria Bereziartua.

Albistea