wrapper

2019. urteko estalgarria tasaren errolda jendaurrean jartzea

AZPEITIKO UDALA
IRAGARKIA

Alkate jaunak dekretu bidez onetsitako 2019. urteko estalgarria tasaren errolda jendeaurreko informaziora jartzen da, Gipuzkoako Tokiko Ogasunak Arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 14.1. artikuluan xedatutakoa betez.

Iragarkia