wrapper

Udaleko Kontu Orokorraren aldeko txostena

AZPEITIKO UDALA
Iragarkia

Azpeitiko Udaleko Aparteko Kontu Batzordeak 2018 ekitaldiko Udaleko Kontu Orokorraren aldeko txostena eman du 2019ko maiatzaren 20ean izandako bileran.

Indarrean dagoen araudiak ezarritakoa betez, jendaurrean ikusgai jarriko da, hamabost lanegunez, Kontu-hartzailetzako bulegoetan.

Epe horretan interesatuek erreklamazioak, erreparoak zein oharrak aurkeztu ahal izango dute.

Azpeitia, 2019ko maiatzaren 20a.
Eneko Etxeberria, alkateak.

Albistea