wrapper

Azpeitiko Udaleko eta bere Erakunde Autonomiadunetako lanpostuen zerrenda

AZPEITIKO UDALA
Iragarkia

Udalbatzak 2018ko abenduaren 4an egindako bilkuran, Azpeitiko udaleko eta bere Erakunde Autonomiadunetako lanpostuen Zerrenda onartu zuen.

Akordio hori hartu ondoren, bere edukina Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Azpeitiko Udalaren web orrian argitaratuko da, gaur egun arte hutsik dauden lanpostuekin batera.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 74. artikuluak xedatutakoa betez, guztiek honen berri izan dezaten argitaratzen da.

Azpeitian, 2019ko maiatzaren 10ean.
Alkateak.- Eneko Etxeberria Bereziartua

Iragarkia

Lanpostuen zerrenda