wrapper

Biztanle errolda ez berritzeagatik iraungitze baja jakinarazpena

Ohiko bizileku baimena ez duten eta Europako erkidegokoa ez diren atzerriko herritarren erroldatzearen berriztapena.

Interesdun bakoitzari jakinarazpena egiten ahalegindu arren, ezin izan da gauzatu, Udalari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik. Ediktu honen bitartez honekin batera doan zerrendan zehazten direnei adierazi nahi da oraindik jakinarazi gabe dagoela goian adierazitako egintza.

Notifikazioa egiteko interesatuak agertu ahal izango dira Udal-erregistroan, hamar eguneko epean, ebazpen hau probintziako aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita, eta ohartarazten zaie, halaber, epe horretan agertzen ez badira, jakinarazpena gauzatutzat joko dela, legezko ondorio guztietako, agertzeko epea bukatzen den egunaren biharamunetik aurrera.

Albistea