wrapper

Azpeitiko Done jakue kalea 7an, babes publikoa duten 4 etxebizitza eta bere eranskinak eraikitzeko Azpeitia Berritzen S.A.k aurkeztu duen eraikuntza proiektuaren jendaurreko erakustaldia

Jendearentzako argibideak
Azpeitiko Done jakue kalea, 7an babes publikoa duten 4 etxebizitza eta bere eranskinak eraikitzeko Azpeitia Berritzen S.A.k aurkeztu duen eraikuntza proiektuaren jendaurreko erakustaldia. Proiektu teknikoa Ramón Anduezak eta Lander Berasategik arkitektoek idatzi dute.

Espedientea hogei laneguneko epean egongo da ikusgai Udaleko Idazkaritzan bulego-orduetan. Epe berean erreklamazioak ere aurkeztu ahal izango dira Erregistro Nagusian.

Azpeitian, 2019ko apirilaren 9an
ALKATEAK,

Iz.: Eneko Etxeberria Bereziartua

Iragarkia