wrapper

Elosiaga auzoa, 364 dagoen Kanpaskoa baserria berreraikitzeko eskaera

AZPEITIKO UDALA

Jendearentzako argibideak

Idoia Iriarte Goenagak Azpeitiko Elosiaga auzoa, 364 dagoen Kanpaskoa baserria berreraikitzeko eskaera egin du. Proiektu teknikoa Irantzu Etxeberria Segurola arkitektu teknikoak idatzi du.
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 30 artikuloaren arabera, herritarrak jakinaren gainean jartzeko epe bat zabalduko da, proiektu hori dela-eta beren burua eragindakotzat jotzen duten guztiek egokiak diren oharrak egin ahal ditzaten. Espedientea hogei laneguneko epean egongo da ikusgai Udaleko Idazkaritzan bulego-orduetan. Epe berean erreklamazioak ere aurkeztu ahal izango dira Erregistro Nagusian.

Azpeitian, 2019ko martxoaren 7an.

Alkateak.- Eneko Etxeberria Bereziartua

Iragarkia