wrapper

Inversiones Sectores Varios, S.L. enpresa-ren lizentzia eskaera

AZPEITIKO UDALA

Jendeaurreko informazio iragarkia

Marcial Ucin Larrañaga, INVERSIONES SECTORES VARIOS S.L. enpresaren ordezkaritzan, 2019ko urtarrilaren 15ean
hirigintza lizentzia bat eskatu du Azpeitiko Foru Pasealekua, 14an dagoen higiezinean berriro bulego jarduere jartzeko
helburuarekin zenbait mantenu eta eraberritzeko obrak egiteko, behin behineko erabilerarekin. Eusko Legebiltzarreko
ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirgintzako 2/2006 Legearen 37. artikuluaren arabera, eskakizun hori jendeaurrean
jarriko da 20 eguneko epean, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta www.azpeitia.eus udal webgunean
argitaratzen denetik, eta epe horren barruan beharrezkoak diren alegazio eta erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira.

Expendiente hau, Azpeitiko Udalaren Idazkaritza Sailaren bulegoetan ikuskatu daiteke, astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 15:00ra.

Azpeitia, 2019ko otsailaren 19an.

Alkateak.- Eneko Etxeberria Bereziartua