wrapper

Azpeitiko Aitzumarriagagoikoa baserrian ikuilua jartzeko eskaera.

Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko Lege Orokorraren arabera jarduera baimena behar duen sailkatutako instalazioa jartzeko eskaera.
Eskatzailea: Ignacio Aranguren Gurrutxaga.
Instalazioa: ikuilua.
Lekua: Azpeitiko Aitzumarriagagoikoa baserriaren inguruan -Oñatz auzoa, 184- .
Aipatu Legeko 58 atalaren arabera, herritarrak jakinaren gainean jartzeko epe bat zabalduko da, jarduera hori dela-eta beren burua eraginkotzat jotzen duten guztiek egokiak diren oharrak egin ahal ditzaten. Espedientea hamabost laneguneko epean egongo da ikusgai Udaleko Idazkaritzan bulego orduetan.
Epe berean erreklamazioak ere aurkeztu ahal izango dira Erregistro Nagusian.

Azpeitia, 2018ko azaroaren 15a. - ALKATEAK -

 

Iragarkia

GAO