wrapper

Oharrak

Azpeitiko Udalerrian kaleko salmenta arautzen duen Udal ­ordenantza

AZPEITIKO UDALA
IRAGARKIA
Udalbatzak, 2015eko maiatzaren 15ean egindako bilkuran Azpeitiko Udalerrian kaleko salmenta arautzen duen Udal­ordenantzari haserako onarpena ematea onartu zuen.
apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Udal Erregimenaren Oinarriak arautzen dituenak, 49 artikuluan xedatutakoaren arabera, hartu den erabakiaren eta horretarako ireki den espedientearen berri ematen zaio jendeari. Era berean, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik hasita, 30 laneguneko epea izango dute, egokiak iruditzen zaizkien alegazio edo erreklamazioak egiteko. Erreklamazio edo alegazio hauek, Azpeitiko Erregistroan aurkeztuko behar dira (bulegoko ordutegian), eta Udal Batzarrari zuzenduak izango dira.
Jendaurreko epea igaro ondoren, erreklamazio edo iradokizunak aurkeztu ezean, Araudia behin betiko onartutzat hartuko da, berariazko akordiorik behar izan gabe, eta agintarauaren testu osoa Gipuzkoako aldizkari Ofizialean argitaratuko da.
Udal-agintarauaren edukia Udalaren web orriko jendaurreko atalean dago erakusgai www.azpeitia.eus.

 

Azpeitian 2018ko urriaren 31n.- Alkateak.- Eneko Etxeberria Bereziartua

 

Ordenantza

Iragarkia - GAO