wrapper

Jarduera ezartzeko eskaera: J.J.A. FOREST COMPANY S.L.

Jarduera ezartzeko eskaera Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko lege orokorraren ara­bera tramitatu behar dena.

Eskatzailea: Izaskun Astigarraga Sasiain (J.J.A. FOREST COMPANY S.L.)

Jarduera nagusia: egurrezko kaballeteak egitera zuzendutako establezimendu industriala.

Jarduera osagarriak: egurra lehortzeko kogenerazio instalakuntza eta bulego administratiboak.

Lekua: Azpeitiko Olaldeko industri gunean -3. partzela-

Aipatu Legeko 58 atalaren arabera, herrita­rrak jakinaren gainean jartzeko epe bat zabal­duko da, jarduera hori dela-eta beren burua eragindakotzat jotzen duten guztiek egokiak diren oharrak egin ahal ditzaten. Espedientea hamabost laneguneko epean egongo da ikus­gai Udaleko Idazkaritzan bulego-orduetan. Epe berean erreklamazioak ere aurkeztu ahal izango.


Azpeitia, 2018ko irailaren 4a. - ALKATEAK -

Iragarkia

GAO