wrapper

Calderería AIZGO S.L.: hutsen zuzenketa

2018ko uztailaren 17 an, 13 7. zen­bakiarekin Gipuzkoako Aldizkari Ofizia­lean Euskal Herriko Ingurugiroa babes­teko Lege orokorraren arabera ondoren zehaztuko den jarduerari dagokion jen­daurreko argitalpenean akats bat dagoela ohartarazi ondoren, honen bidez dagokion zuzenketa egingo da:


Sustatzailea: Calderería AIZGO S.L (Jone Miren Zubizarreta Etxezarreta)

Jarduera: galdaragintza lantegia

Zuzendu behar den enplazamendua: Badiolegitxo industrialdea, 4 -6 eta 7 pa­bilioiak-

Azpeitian, 20 l 8ko abuztuaren 8an.- Alkateordeak.- Agustín Lizarralde Odriozolak

Iragarkia