wrapper

Sokin Baserria berreraikitzeko eskaera.

Jendearentzako argibideak

Ana Galarraga Leundak Azpeitiko Loiola au­zoa, 98ko Sokin baserria berreraikitzeko eskaera egin du, erantsitako proiektu teknikoa kontuan izanik.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 30 artikuloaren arabe­ ra, herritarrak jakinaren gainean jartzeko epe bat zabalduko da, proiektu hori dela-eta beren burua eragindakotzat jotzen duten guztiek egokiak diren oharrak egin ahal ditzaten. Es­ pedientea hogei laneguneko epean egongo da ikusgai Udaleko Idazkaritzan bulego-ordue­ tan. Epe berean erreklamazioak ere aurkeztu ahal izango dira Erregistro Nagusian.

Azpeitian, 20l8ko uztailaren 9an. -ALKATEAK-

Iragarkia