wrapper

UDALEKO KONTU OROKORRAREN ALDEKO TXOSTENA

Azpeitiko Udaleko Aparteko Kontu Batzordeak 2017 ekitaldiko Udaleko Kontu Orokorraren aldeko txostena eman du 2018ko maiatzaren 3Oean izandako bileran.

Indarrean dagoen araudiak ezarritakoa betez, jendaurrean ikusgai jarriko da, hamabost lanegunez, Kontu-hartzailetzako bulegoetan.


Epe horretan interesatuek erreklamazioak, erreparoak zein oharrak aurkeztu ahal izango dute.

Azpeitia, 2018ko maiatzaren 30a.
Eneko Etxeberria Bereziartua

Iragarkia