wrapper

2018-2022 Epean Udal baratza ekologikoak erabiltzeko prozeduran esleipendunak eta baratza partzelak

2018-2022 Epean Udal baratza ekologikoak erabiltzeko prozeduran esleipendunak eta baratza partzelak

Alkatetzak 2018ko maiatzaren 3an hartutako erabakia.

Azpeitian, 2018ko maiatzaren 3an.
ALKATEAK - ENEKO ETXEBERRIA BEREZIARTUA

Erabakia