wrapper

Otzokua baserria berreraikitzeko eskaera.

Lanañaga Arzuaga familiaren izenean Juan Jose Larrafiaga Arzuagak Izanaitz auzoa) 50ean dagoen Otzokua baserria berreraikitzeko eskaera egin du. Proiektu teknikoa Jose Maria Alberdi Alberdi arkitektuak  datzi du.

Lurzoruari eta Hiri gintzari buruzko ekainaren 30eko 212006 Legeko 30 artikuloaren arabera, herritarrak jakinaren gainean jartzeko epe bat zabalduko da, proiektu hori dela-eta beren burua  eragindakotzat jotzen duten guztiek egokiak diren oharrak egin ahal ditzaten. Espedientea hogei laneguneko epean egongo da ikusgai Udaleko ldazkaritzan bulego-orduetan. Epe berean erreklamazioak ere aurkeztu ahal izango dira Erregistro Nagusian.

Azpeitian, 2018ko apirilaren 6an
ALKATEAK,

Argibidea