wrapper

Foru Kontratazioen Zentralaren bidez posta zerbitzua emateko esparru akordiotik (X15019) eratorria

Foru Kontratazioen Zentralaren bidez posta zerbitzua emateko esparru akordiotik (X15019) eratorria

Alkatetzak 2018ko urtarrilaren 31n honako kontratua URTEBETEZ luzatzea erabaki du:

AZPEITIKO UDALARI posta zerbitzua emateko esleipena egin zen: SDAD. ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., IFZ A03052407. .

Esleipena: Alkatetzak 2016ko urtarrilaren 30ean emandako Ebazpena (kontratuaren formalizazioa 2016ko urtarrilaren 31n).

Esleipendunak, kontratu honen Baldintza Administratibo Berezien Orrian, Ezaugarri Teknikoen orrian eta espedientean jaso den eskaintzan.

Bataz beste urteko 30.684,04 €ko gastua aurreikusten da (zerga eta gainontzeko arbitrioak barne)

Kontratuaren luzapena 2018ko otsailaren 1etik aurrera izango da.

Azpeitian, 2018ko otsailaren 14a.- Alkateak.- Eneko Etxeberria Bereziartua.