wrapper

Foru Kontratazioen Zentralaren bidez arratoiak eta intsektuak hiltzeko zerbitzua emateko esparru akordiotik (X13018) eratorria

Foru Kontratazioen Zentralaren bidez arratoiak eta intsektuak hiltzeko zerbitzua emateko esparru akordiotik (X13018) eratorria

Alkatetzak 2017ko urriaren 14an honako kontratua URTEBETEZ luzatzea erabaki du:

TÉCNICA SANITARIA AMBIENTAL, S.L, IFZ A95075586, enpresari esleitu zaio arratoiak eta intsektuak hiltzeko zerbitzua, aipatu esparru akordiotik eratorria (X14008).

Esleipena: Alkatetzak 2014ko irailaren 25ean emandako Ebazpena (kontratuaren formalizazioa 2014ko urriaren 15ean).

1. luzapena: Alkatetzak 2016ko urriaren 14an emandako ebazpena.

2. luzapena eta azkena: Alkatetzak 2017ko urriaren 14an emandako ebazpena.

Esleipendunak, kontratu honen Baldintza Administratibo Berezien Orrian, Ezaugarri Teknikoen orrian eta espedientean jaso den eskaintzan.

Bataz beste urteko 6.400 €ko gastua aurreikusten da (BEZ barne)

Kontratuaren luzapena 2017ko urriaren 15etik 2018ko urriaren 14ra arte.

Azpeitian, 2018ko otsailaren 14an. -Alkateak.- Eneko Etxeberria Bereziartua