wrapper

Foru Kontratazioen Zentralaren bidez lan arriskuen prebentziorako zerbitzua emateko esparru akordiotik (X14010) eratorria

Foru Kontratazioen Zentralaren bidez lan arriskuen prebentziorako zerbitzua emateko esparru akordiotik (X14010) eratorria

Alkatetzak 2017ko abenduaren 31an honako kontratuaren bigarren luzapena eta azkena erabaki da URTEBETEZ:

AZPEITIKO UDALARI (bere erakunde autonomiadunen langileak ere sartuta daude) honako zerbitzua emateko esleipena egin zen: QUIRON PREVENCIÓN S.L.U.., NIF nº B64076482*, enpresaren alde: Lan arriskuen prebentziorako zerbitzua -1 LOTEA: osasuna zaintzea eta espezialitate teknikoak: laneko segurtasuna, industria higienea, ergonomia eta psikosoziologia-

*Sozietate honek bereganatu zuen PREMAP SEGURIDAD Y SALUD S.L., IFZ B84412683

Esleipena: Alkatetzak 2014ko abenduaren 30ean emandako Ebazpena.

Esleipendunak kontratua beteko du Baldintza Administratibo Berezien Orria, Ezaugarri Teknikoen Orria eta espedientean jaso den eskaintza kontuan izanik.

Azpeitiko Udalarentzat (bere erakunde autonomoak barne) zerbitzuaren kostua 15.699,55 € izango da (kopuru honetan BEZaren zerga sartuta dago)

Kontratuaren luzapena 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera izango da.

Azpeitian, 2018ko otsailaren 14a.- Alkateak.- Eneko Etxeberria Bereziartua.