wrapper

Jarduera klasifikatua Fundación Tecnalia Research And Inn.

Jarduera ezartzeko eskaera Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko lege orokorraren ara-bera tramitatu behar dena.

Eskatzailea: Carlos Templado Vallejo - Fundación Tecnalia Research And Inn.

Jarduera: Suaren aurkako segurtasun-laborategia.

Lekua: Anardi area, 9

Aipatu Legeko 58 atalaren arabera, herritarrak jakinaren gainean jartzeko epe bat zabalduko da, jarduera hori dela-eta beren burua eragindakotzat jotzen duten guztiek egokiak diren oharrak egin ahal ditzaten. Espedientea hamabost laneguneko epean egongo da ikusgai Udaleko Idazkaritzan bulego-orduetan. Epe berean erreklamazioak ere aurkeztu ahal izango dira Erregistro Nagusian.

Azpeitia, 2018ko urtarrilaren 23a
ALKATEAK,

Iz.: Eneko Etxeberria Bereziartua