wrapper

Hirigintza Antolamenduaren Plangintza Orokorraren baitan “Alde Zaharra” 1. Hirigintza Eremuko 1.1. Azpieremurako Birpartzelazio Proiektuan titular erregistratuei eta gainontzeko afektatuei jakinarazpenak

Azpeitiko Hirigintza Antolamenduaren Plangintza Orokorraren baitan “Alde Zaharra” 1. Hirigintza Eremuko 1.1. Azpieremurako Birpartzelazio Proiektuan titular erregistratuei eta gainontzeko afektatuei jakinarazpenak egitea.

-Espedienteari hasiera eman, proiektua jendaurrean jarri eta titular erregistratuei eta gainontzeko interesatuei zitazio pertsonala egiten dion Alkatetzaren 2017ko maiatzaren 24ko Ebazpenaren jakinarazpena jasotzeko deia-.

Ondoko zerrendan ageri diren interesdunei zuzeneko jakinarazpena egiten saiatu da, baina ezinezkoa gertatu da Toki Administrazio honekin zer ikusirik ez duten arazoengatik. Hori dela-eta, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak, 44. eta 46 artikuluetan xedatutakoa betez, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitartzen da interesdunei edota eskubidedunak adierazteko jarraian aipatzen den tokia eta ordutegian agertu behar dutela, beraiek zuzenean edo ordezkari bidez, esandako jakinarazpena jasotzeko: 15 egun naturaoleko epea dute horretarako, iragarki hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo egunetik aurrera.

Aipatutako epea igarotzen bada interesdunak agertu gabe, jakinarazpena eginak izan direla joko da agertzeko epea amaitu, eta biharamutetik aurrera.

Agertzeko tokia:

Azpeitiko Udalaren Idazkaritzan (Plaza Nagusia, 5 20730 Azpeitia)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera 8:30etatik 15:00etara, eta larunbatetan 10:00etatik 12:30etara.

Izen-abizenak:
- Roque Arteche Unanue
- Maria Tersa Arteche Elejalde
- Ignacia Arocena Iceta
- Ignacio Maria Arregui Arocena
- Consuelo Arocena Martinez
- Margarita Orbegozo Astigarraga
- Arantxa Arocena Orbegozo
- Angel Maria Serna Arocena
- Maria Pilar Serna Arocena
- Margarita Serna Arocena
- Ana Maria Serna Arrizabalaga
- Ignacio Serna Arrizabalaga
- Isabel Serna Arrizabalaga
- Javier Serna Arrizabalaga
- Mercedes Martinez Sala
- Roberto Echegaray Martinez
- Miguel Angel Echegaray Arocena
- Miguel Angel Alonso Echegaray
- Margarita Alonso Echegaray
- Jose Luis Alonso Echegaray
- Maria Iciar Alberdi Arocena
- Miguel Otamendi Arocena
- Emilia Etxabe Alzibar
- Francisco Javier Otamendi Echave
- Maria Ines Arteche Legorburu
- Maria Arteche Astigarraga
- Iñigo Mugica Lopetegui
- Jose Luis Ibarzabal Eguibar
- Mª Jesus Ibarzabal Eguibar
- Lucas Olaizola Viquendi

Azpeitian, 2017ko ekainaren 28an.- Alkateak.- Eneko Etxeberria Bereziartua.