wrapper

Joxe Takolo Beka agerraldi publikoak

Azpeitiko Udabatzak 2017ko ekainaren 6an egindako bilkuran, goi-mendia, abentura, zientzia, esplorazioa eta dibulgazioarekin zerikusia duten proiektuak bultzatzeko 2017 JOXE TAKOLO BEKA egitasmoa osatzen duen dirulaguntza emateko oinarri arautzaileei hasierako onarpena ematea onartu zuen.

Udal-agintaraua eta diru-laguntzaren eremua bera Azpeitiko web orrian dago argitaratuta: www.azpeitia.eus

Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.2 artikuloak eta apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Udal Erregimenaren Oinarriak arautzen dituenak, 49 artikuluan xedatutakoaren arabera, hartu den erabakiaren eta horretarako ireki den espedientearen berri ematen zaio jendeari. Era berean, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik hasita, 30 laneguneko epea izango dute, egokiak iruditzen zaizkien alegazio edo erreklamazioak egiteko.

Erreklamazio edo alegazio hauek, Azpeitiko Erregistroan aurkeztuko behar dira (bulegoko ordutegian), eta Udal Batzarrari zuzenduak izango dira.

Jendaurreko epea igaro ondoren, erreklamazio edo iradokizunak aurkeztu ezean, behin behineko erabakia behin betiko onartutzat hartuko da, Udalbatzaren berariazko akordiorik behar izan gabe, eta 2017. ekitaldirako dagokion deialdia onartuko da.

Oinarriak