wrapper

Kontu Orokorrak

Azpeitiko Udaleko Aparteko Kontu Batzordeak 2016 ekitaldiko Udaleko Kontu Orokorraren aldeko txostena eman du 2017ko maiatzaren 30ean izandako bileran.

Indarrean dagoen araudiak ezarritakoa betez, jendaurrean ikusgai jarriko da, hamabost lanegunez, Kontu-hartzailetzako bulegoetan.

Epe horretan interesatuek erreklamazioak, erreparoak zein oharrak aurkeztu ahal izango dute.

Azpeitia, 2017ko maiatzaren 31a.-
Eneko Etxeberria, alkateak.